Податкове право

Зміни у податковому законодавстві у 2023 році

У 2023 році набирають чинності норми щодо:

Сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (Закон № 2720-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі»).

З 1 січня 2023 року передбачено сплату авансових внесків з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, у розмірі:

 • трьох МЗП за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч;
 • однієї МЗП, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за межами населених пунктів.

Протягом 2023 року платники податку сплачуватимуть такі авансові внески з урахуванням таких особливостей:

- з 1 січня 2023 року по 30 червня 2023 року - із застосуванням коефіцієнта 0,33;

- з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року - із застосуванням коефіцієнта 0,66.

Сплачена протягом звітного (податкового) року сума авансових внесків зменшуватиме податок на прибуток підприємств, розрахований за результатами такого звітного (податкового) року у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за такий податковий (звітний) період.

Впровадження нової версії УКТ ЗЕД (Закон № 2697-IX «Про Митний тариф України»).

З 1 січня 2023 року впроваджується нова версія УКТ ЗЕД, побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу 2022 року.

Зазначені зміни вплинуть на заповнення податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.

Будьте готовими до перевірок контролюючих органів у 2023 році! Модуль "Мистецтво оборони" у LIGA360 надасть відповіді, як захистити бізнес правовим шляхом. Замовте прямо сьогодні.

Оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (Закон № 2654-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів»).

Набирає чинності з 1 квітня 2023 року та передбачає врегулювання статусу електронного резиденства:

- іноземець, який досяг 18 років, не є податковим резидентом України та зареєстрований у системі «Е-резидент»;

- є платником третьої групи спрощеної системи оподаткування без ПДВ:

 • сплачує податок 5 % від доходів у рамках ліміту (1167 МЗП), якщо перевищує ліміт 15 %;
 • не дозволені доходи з джерелом походження з України, крім пасивних;
 • податковим агентом «Е-резидента» є банк, у якому відкритий поточний рахунок платника єдиного податку третьої групи «Е-резидента».

З 1 січня 2023 року змінюються розміри деяких ставок податків і порядок нарахування деяких податкових зобов'язань:

Збільшуються на 20 відсотків специфічні ставки акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів (пункт 17 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу).

Передбачено поступове підвищення ставок з 2021 до 2025 року (кожний рік на 20 відсотків).

Такі зміни спрямовані до наближення ставок, встановлених законодавством України, до ставок, визначених у положеннях Директиви ЄС 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року щодо структури та ставок акцизів на тютюнові вироби, та підвищують ціну на підакцизну продукцію.

Збільшуються ставки акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (Закон № 2139-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного»).

Ставка збільшується до 10000 гривень за 1 літр (зараз діє 3000 гривень за 1 літр). Норма діє протягом воєнного та/або надзвичайного стану.

Припиняють дію деякі податкові пільги

З 1 січня 2023 року припиняють дію податкові пільги:

- які надавалися в галузі кінематографії, космічної діяльності та постачання програмної продукції (п. 3, 26-1 та 61 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу):

кінематографія - закінчується дія режиму звільнення від оподаткування ПДВ при ввезенні на митну територію України окремих товарів, які використовуються в галузі кінематографії;

космічна галузь - закінчується дія режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України суб'єктами космічної діяльності окремих товарів, визначених Митним кодексом, а також звільнення від оподаткування операцій з постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконувалися для потреб космічної діяльності;

постачання програмної продукції - закінчується дія режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції;

- які тимчасово, до 1 січня 2023 року, надавались готелям і подібним засобам тимчасового розміщування щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання) за ставкою у розмірі 7 відсотків (п. 74 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу). Водночас вказана пільга продовжує застосовуватись відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України.

Змінюються розміри сум МЗП і ПМ (Закон № 2710-ІХ «Про Державний бюджет України на 2023 рік»).

Законом встановлено, що протягом 2023 року:

 • мінімальна заробітна плата за місяць становитиме 6700 грн,
 • прожитковий мінімум на одну працездатну особу - 2684 гривень.

Ці положення призведуть до змін в оподаткуванні діяльності фізичних осіб - підприємців (далі - ФОП).

Ліміти річного доходу для ФОП

Ліміт доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування, який є граничною межею заробітку ФОП, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування, прив'язаний до мінімальної заробітної плати, тож у 2023 році ліміти будуть такими:

 • для 1 групи - 1 118 900 грн (167 розмірів мінімальної зарплати);
 • для 2 групи - 5 587 800 грн (834 розмірів мінімальної зарплати);
 • для 3 групи - 7 818 900 грн (1167 розмірів мінімальної зарплати).

Єдиний податок

Суми єдиного податку для 1 та 2 групи ФОП прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Відповідно у 2023 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:

для 1 групи ФОП - 268,4 грн (10 % від прожиткового мінімуму);

для 2 групи ФОП - 1340 грн (20 % від мінімальної зарплати);

для 3 групи ФОП ставки не зміняться порівняно з 2022 роком:

- 3 % від доходів для платників ПДВ;

- 5 % від суми доходів для неплатників ПДВ;

- спеціальний режим 2 % для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування (далі - ЄСВ)

Розміри ЄСВ у 2023 році будуть такими:

 • мінімальний ЄСВ - 1474 грн за місяць (22 % від мінімальної зарплати);
 • максимальний ЄСВ - 22110 грн за місяць (22 % від 15 мінімальних зарплат).

2022 рік є першим звітним періодом для:

Звітів про контрольовані іноземні компанії (Закон № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»).

З 2022 року, відповідно до Кроку 3 БЕПС, запроваджено концепцію оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (далі - КІК) на рівні контролюючої особи - фізичної або юридичної особи, що є контролюючою особою такої компанії.

Звітним (податковим) періодом для КІК є календарний рік або інший звітний період, що закінчується протягом календарного року.

При цьому звіт про КІК подається контролюючою особою одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Вперше звіти про КІК будуть подаватись за 2022 рік разом з податковою звітністю за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та пеня до звітності КІК за 2022 та 2023 роки не застосовуватимуться.

Розрахунку загального мінімального податкового зобов'язання (Закон № 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»).

Частиною зобов'язань з податку на прибуток підприємств платників податку - власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, є позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок.

Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання вперше здійснюватиметься за наслідками 2022 року.

Тимчасово, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов'язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Резидентів Дія Сіті (Закон № 1946 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»).

Спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті, який передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств за особливими умовами (аналог податку на виведений капітал), що передбачають ставку податку у розмірі 9 % та оподаткування лише низки операцій.

Окремою базою оподаткування в спеціальному режимі оподаткування резидентів Дія Сіті буде сума невідповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки», яка буде оподатковуватись за ставкою 18 %.

Першим звітним періодом для спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті є 2022 календарний рік.

Застосовуються нові форми податкової звітності, зокрема:

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (наказ Міністерства фінансів від 13.09.2022 № 274 «Про затвердження змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 03.11.2022 за № 1358/38694) (набрав чинності з 18.11.2022).

Зміни внесено з метою приведення форми декларації до положень ПКУ щодо спеціального режиму оподаткування резидентами Дія.Сіті за особливими умовами.

Першим звітним періодом є 2022 календарний рік.

Податкової декларації про майновий стан і доходи (наказ Міністерства фінансів від 17.05.2022 № 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 03.06.2022 за № 593/37929) (набирає чинності з 01.01.2023)).

Так, форма декларації про майновий стан і доходи отримала нові додатки:

 • Додаток Ф4 - розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об'єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна;
 • Додаток МПЗ - розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичним особами - підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) - власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (наказ Міністерства фінансів від 10.11.2022 № 371 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 28.11.2022 за № 1484/38820) (набирає чинності з дня офіційного опублікування)).

Наказом затверджується нова форма Податкової декларації, в якій передбачено місця для зазначення коду Кодифікатора (КАТОТТГ), інформації щодо адреси місць розташування об'єктів оподаткування, строку користування податковою пільгою у звітному періоді, виокремлення нарахованих до збільшення сум податкового зобов'язання.

З метою зменшення помилок (розбіжностей) при поданні уточнюючих податкових декларацій, забезпечення спрощення ведення автоматизованого обліку та аналізу поданих документів, як з боку платників, так і контролюючих органів, а також розширення надалі сервісного обслуговування платників запроваджується позиція «Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється».

Податкової декларації з плати на землю (наказ Міністерства фінансів від 18.02.2022 № 83 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати на землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.03.2022 за № 303/37639) (набрав чинності з 22.03.2022)).

Зазначеним наказом викладено в новій редакції Податкову декларацію з плати на землю, яка повинна подаватись з 2023 року.

Основні зміни:

 • за наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, що входять до складу різних територіальних громад, а отже, відповідають різним кодам за КАТОТТГ адміністративно-територіальних одиниць, якщо такі адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним податковим органом, то кількість податкових Декларацій має відповідати кількості адміністративно-територіальних одиниць;
 • у колонці «Категорія земельних ділянок» розділу І «Розрахунок суми земельного податку» Декларації зазначається інформація щодо категорії/цільового призначення земельних ділянок, яка має відповідати інформації, що зазначена у документах, які засвідчують право власності/користування земельними ділянками;
 • у колонці «Нормативна грошова оцінка» розділу І «Розрахунок суми земельного податку» та розділу ІІ «Розрахунок суми орендної плати» Декларації вказується нормативна грошова оцінка з урахуванням кумулятивної величини коефіцієнта індексації, який застосовується з дати останньої затвердженої нормативної грошової оцінки: в разі проведення оцінки земельної ділянки - зазначається оцінка одиниці площі земельної ділянки, якщо оцінку не проведено - зазначається оцінка одиниці площі ріллі по АР Крим або по області.

Зміни у податковому законодавстві

Податкове законодавство України за останні роки зазнало суттєвих та фундаментальних змін. Прийнято ряд законопроектів, які змінюють правила оподаткування, контролю та ведення діяльності для платників податків України. Деякі зміни до Податкового Кодексу України вже набули чинності, проте основні чекають на нас із 2022 року.

1. Оподаткування контрольованих іноземних компаній (далі –КІК)

Правила КІК будуть застосовуватись для резидентів України, які володіють або контролюють (прямо чи опосередковано) іноземні компанії або утворення без статусу юридичної особи (трасти, фонди, партнерства тощо). Таким особам необхідно буде готувати спеціальну звітність по КІК та, у певних випадках, сплачувати податок із прибутку КІК в Україні.

Законодавець визначив можливість подання першого звіту у 2024 році за звітний період 2022-й рік. У той же час, повідомлення про покупку/продаж/ліквідацію КІК з 1 січня 2022 року потрібно направляти у податкову не пізніше 60-ти днів з дати проведення операції.

2. Місце ефективного управління

Починаючи з 2022 року, іноземна компанія може бути визнана податковим резидентом України у разі здійснення ефективного управління такою компанією з території України.

Під здійсненням ефективного управління законодавець розуміє:

 • управління персоналом;
 • ведення бухгалтерського або управлінського обліку;
 • управління банківським рахунком;
 • проведення зборів виконавчого органу регулярніше в Україні, ніж у будь-якій іншій країні;
 • прийняття управлінських рішень і здійснення іншої поточної діяльності переважно з України;
 • фактичне управління діяльністю незалежно від наявності на це формальних (юридичних) повноважень в осіб, які здійснюють таке управління.

3. Тест ділової мети

Тест ділової мети почав застосовуватися з 1 січня 2022 р. до операцій з резидентами низькоподаткових юрисдикцій або зареєстрованих у низькоподаткових організаційно-правових формах, а також до операцій щодо виплати роялті нерезидентам.

Відсутність ділової мети (економічного ефекту) відповідно до пп. 14.1.231 ст.14 ПКУ у вказаних операціях призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування платника податку на всю суму вартості таких товарів, робіт та послуг (за деякими виключеннями).

При цьому, обов'язок доведення обставин відсутності ділової мети та необхідності здійснення відповідного коригування покладатиметься на контролюючий орган.

4. Податок на додану вартість (далі - ПДВ)

Відомий в народі Закон на Google (Закон України від 03.06.2021 №1525-IX) також починає діяти з 2022 року. Наслідки його прийняття вже сьогодні можуть прослідкувати багато користувачів електронних послуг, оскільки їм надійшло повідомлення від Google та інших відомих іноземних сервіс-провайдерів про підвищення ціни на послуги на 20% у зв'язку з обов'язком утримувати ПДВ.

Закон передбачає реєстрацію нерезидента платником ПДВ в Україні, якщо він надає електронні послуги на території України на користь фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців, які не є платниками ПДВ, і якщо сума таких операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Вказаний податок не є новим на теренах податкового регулювання в Європі та інших країнах світу, де розповсюдженим є застосування спеціального податку "digital tax", проте ліміт суми для обов'язкової реєстрації платниками ПДВ відрізняється в кожній країні.

До електронних послуг законодавець відносить:

 • постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів;
 • надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет;
 • надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів;
 • постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;
 • та інші.

Вичерпний перелік різновидів послуг, що підлягатимуть оподаткуванню, наведений у пп.14.1.56-5 ст.14 ПКУ.

Місцем постачання електронних послуг визначається місцезнаходження отримувача таких послуг, а підтвердженням факту надання послуг визнається будь-який документ, що підтверджує факт оплати таких послуг, у тому числі наданий в електронній формі засобами електронного зв'язку.

Також починає діяти довгоочікуване скасування необхідності сплачувати 20% податку на прибуток при замовленні у нерезидентів послуг з виробництва та/або розповсюдження реклами.

Ще одним нововведенням, що є доволі актуальним з урахуванням чинних карантинних обмежень, є звільнення від оподаткування ПДВ:

 • постачання освітніх послуг через доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет для підготовки здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини;
 • постачання послуг дистанційного навчання ліцензованими установами освіти.

5. Реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) для фізичних осіб-підприємців (далі - ФОП)

З 1 січня 2022 року обов'язковим для ФОП (2-ї - 4-ї групи) стало використання РРО при здійсненні готівкових розрахунків. ФОП зобов'язані зареєструвати та використовувати РРО (програмні РРО) при розрахунках із фізичними особами. Зміни, зокрема, торкнуться власників готелів, ресторанів, інтернет-магазинів, продавців товарів, що безпосередньо працюють із споживачами, тощо.

6. Податкова амністія

У 2022 році продовжується процедура одноразового (спеціального) добровільного декларування, більш відома як «податкова амністія». У тих, хто планує скористатися правом спеціального декларування до 01.09.2022, є можливість застосувати знижену ставку збору при декларуванні іноземних доходів/активів до 01.03.2022 року. Вказана знижена ставка складатиме 7% замість стандартної ставки 9%.

Податкова амністія передбачає право громадян України та іноземців, що були резидентами України на момент отримання доходу, задекларувати доходи/активи, з яких не було сплачено податок у відповідних податкових періодах.

Стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні:

Законом від 15.07.2021 № 1660-IX

тимчасово звільняються від обкладення ПДВ:

 • до 1 січня 2026 року – операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України нових транспортних засобів (далі – ТЗ) (у т. ч. вироблених в Україні), оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі, що класифікуються в товарній підпозиції 8701 20, товарних позиціях 8703, 8704 згідно з УКТЗЕД (п. 64-1 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • до 1 січня 2031 року – операції із ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, визначених пп. 16 п. 4 розд. XXI Митного кодексу (далі – МК), що ввозяться підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва ТЗ (п. 78 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);

тимчасово, по 31 грудня 2035 року, звільняється від оподаткування прибуток СГ, що провадять виключно діяльність із виробництва:

 • електродвигунів; літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів та зарядних пристроїв до акумуляторів, призначених для ТЗ, оснащених виключно е-двигунами (одним чи декількома) – товарні позиції 8603, 8701 20, 8702–8705 УКТЗЕД;
 • ТЗ, оснащених виключно е-двигунами – товарні позиції 8701 20, 8702–8705 УКТЗЕД;
 • електричних ТЗ – товарна позиція 8603 (тільки самохідні вагони трамвайні та вагони метро) та/або товарна підкатегорія 8605 00 00 00 (тільки несамохідні трамвайні вагони та вагони метро) УКТЗЕД;
 • ТЗ, оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі – товарна підпозиція 8701 20, товарні позиції 8702–8705 УКТЗЕД (п. 56 підрозд. 4 розд ХХ ПК).

Please publish modules in offcanvas position.